Ehliyet Fiyatları

B Ehliyet Fiyatı 1600 TL 
A1 Motosiklet Ehliyeti Fiyatı 1050 TL 
A2 Motosiklet Ehliyeti Fiyatı 1280 TL 
A Motosiklet Ehliyeti Fiyatı 1600 TL 
B den A1 Motosiklet Ehliyetine fark Fiyatı 850 TL 
B den A2 Motosiklet Ehliyetine fark Fiyatı 1010 TL 
B den A Motosiklet Ehliyetine fark Fiyatı 1400 TL 
B den C Kamyon Çekici Ehliyetine fark Fiyatı 2000 TL
B den D Tır Ehliyetine fark Fiyatı 1600 TL

100 ceza puanı eğitimi fiyatı 640 TL